Meie koolist

Hoolekogu


Lembi Ratas - õppenõukogu esindaja

Maret Siim - õpilaste esindaja

Raul Maripuu - lapsevanemate esindaja

Argo Kirss - lapsevanemate esindaja

Jaana Pukk - vilistlaste esindaja

Ülle Saar - toetava organisatsiooni esindaja, Saaremaa Perenõuandla

Tiina Kütt - toetava organisatsiooni esindaja, SA Innove Rajaleidja Keskus

Meelis Kaubi - toetava organisatsiooni esindaja, Saaremaa Vallavalitsus

Tiiu Rahuoja - koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium

Lembi Ratas - õppenõukogu esindaja

Maret Siim - õpilaste esindaja

Raul Maripuu - lapsevanemate esindaja

Argo Kirss - lapsevanemate esindaja

Jaana Pukk - vilistlaste esindaja

Ülle Saar - toetava organisatsiooni esindaja, Saaremaa Perenõuandla

Tiina Kütt - toetava organisatsiooni esindaja, SA Innove Rajaleidja Keskus

Meelis Kaubi - toetava organisatsiooni esindaja, Saaremaa Vallavalitsus

Tiiu Rahuoja - koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium