Meie koolist

Järelvalve


Teenistuslikku järelevalvet teostab kooli üle Haridus- ja Teadusministeerium.

Kallemäe Kool - Lääne piirkond (Pärnu)


Pärje Ülavere
Parje.Ylavere@hm.ee
tel 53464448; 7350167

 

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole:

Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee)

 

Teenistuslikku järelevalvet teostab kooli üle Haridus- ja Teadusministeerium.

Kallemäe Kool - Lääne piirkond (Pärnu)


Pärje Ülavere
Parje.Ylavere@hm.ee
tel 53464448; 7350167

 

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole:

Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee)