Koolielu

Kodukord


Kallemäe Kooli kodukord

Kallemäe Kooli õpilaste õigused ja kohustused

Kallemäe Kooli õpilase käitumise reeglid

Kallemäe Kooli Kuressaare filiaali õpilase õigused

Kallemäe Kooli Kuressaare filiaali õpilase kohustused

Kallemäe Kooli õpilaste õiguste harta

Kallemäe Kooli kodukord

Kallemäe Kooli õpilaste õigused ja kohustused

Kallemäe Kooli õpilase käitumise reeglid

Kallemäe Kooli Kuressaare filiaali õpilase õigused

Kallemäe Kooli Kuressaare filiaali õpilase kohustused

Kallemäe Kooli õpilaste õiguste harta