Koolielu

Kodukord


STHK kodukord

Kallemäe Kooli õpilaste õigused ja kohustused

STHK Kallemäe õppehoone õpilase käitumise reeglid

STHK Kuressaare õppehoone õpilase õigused

STHK Kuressaare õppehoone õpilase kohustused

Kallemäe Kooli õpilaste õiguste harta

STHK kodukord

Kallemäe Kooli õpilaste õigused ja kohustused

STHK Kallemäe õppehoone õpilase käitumise reeglid

STHK Kuressaare õppehoone õpilase õigused

STHK Kuressaare õppehoone õpilase kohustused

Kallemäe Kooli õpilaste õiguste harta