Rehabilitatsioon


Kallemäe Kooli rehabilitatsioonimeeskond osutab sotsiaalset- ja tööalast rehabilitatsiooni.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni sihtgrupiks on: 
* lapsed kuni 16-eluaastani;
* alaealiste komisjoni otsusel suunatud isikud.

Tööalase rahabilitasiooni sihtgrupiks on:
* 16 - 20 aastased õpilased, kellel on määratud osaline töövõime.

Teenusele registreerimise võimalused:
1) helistades tööpäeviti kell 8.00 - 16.00 telefonil +372 515 3430 (Annaliisa Ratas)
2) saates e-maili aadressil annaliisa.ratas@kallemae.edu.ee
3) tulles kohale aadressil Kallemäe küla, Saaremaa vald.

Rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad:
Kaire Kiil (sotsiaaltöö, pedagoogika)
Annaliisa Ratas (eripedagoogika ja logopeedia)
Lembi Ratas (eripedagoogika, sotsiaaltöö)
Eda Põld (eripedagoogika)
Merike Rüütel (arstiteadus)
Dagmar Käärid (füsioteraapia)
Margarita Sikk (õendus)
Hanna Reek (psühholoogia)
Anneli Tõru (kogemusnõustaja)
Liina Heinmets (eripedagoogika ja logopeedia)

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise protseduur

Tööalase rehabilitatsiooni osutamise protseduur

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavad teenused

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavad teenused

Teenuste osutamise kohad

Teenuse kasutaja õiguste harta

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise kord Kallemäe Koolis

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise vorm

Rehabilitatsiooniteenuste osutamise leping lapse seadusliku esindajaga

Hinnakiri - tööalase rehabilitatsiooni teenus

Kallemäe Kooli rehabilitatsioonimeeskond osutab sotsiaalset- ja tööalast rehabilitatsiooni.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni sihtgrupiks on: 
* lapsed kuni 16-eluaastani;
* alaealiste komisjoni otsusel suunatud isikud.

Tööalase rahabilitasiooni sihtgrupiks on:
* 16 - 20 aastased õpilased, kellel on määratud osaline töövõime.

Teenusele registreerimise võimalused:
1) helistades tööpäeviti kell 8.00 - 16.00 telefonil +372 515 3430 (Annaliisa Ratas)
2) saates e-maili aadressil annaliisa.ratas@kallemae.edu.ee
3) tulles kohale aadressil Kallemäe küla, Saaremaa vald.

Rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad:
Kaire Kiil (sotsiaaltöö, pedagoogika)
Annaliisa Ratas (eripedagoogika ja logopeedia)
Lembi Ratas (eripedagoogika, sotsiaaltöö)
Eda Põld (eripedagoogika)
Merike Rüütel (arstiteadus)
Dagmar Käärid (füsioteraapia)
Margarita Sikk (õendus)
Hanna Reek (psühholoogia)
Anneli Tõru (kogemusnõustaja)
Liina Heinmets (eripedagoogika ja logopeedia)

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise protseduur

Tööalase rehabilitatsiooni osutamise protseduur

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavad teenused

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavad teenused

Teenuste osutamise kohad

Teenuse kasutaja õiguste harta

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise kord Kallemäe Koolis

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise vorm

Rehabilitatsiooniteenuste osutamise leping lapse seadusliku esindajaga

Hinnakiri - tööalase rehabilitatsiooni teenus