Meie koolist

Õpilasesindus


Kallemäe Koolis tegutseb alates 2015/16 õppeaastast õpilasesindus, mille tegevust reguleerib

,,Kallemäe Kooli õpilasesinduse töökord".

Õpilasesindus seisab selle eest, et õpilase hääl jõuaks kooli juhtkonnani ja õpetajateni. Esindusel on oma juhatus, kuhu kuulub üks õpetaja, kes koordineerib kooskäimisi ja kaks õpilast, kellest üks on protokollija ja teine koordinaatori abi.

Õpilasesindus valib enda liikmete seast esindaja kooli hoolekogusse ning viimane on kaasatud ka õppenõukogu töösse.

NB! Kui Sul on probleem ja Sa ei taha sellest rääkida oma õpetajale, siis võid alati pöörduda ükskõik millise õpilasesinduse liikme poole ja paluda tema abi.

 

Õpilasesindusse kuuluvad 2018/19 õppeaastal järgmised õpilased:

Maret Siim lisa-aasta klass - kuulub õpilasesinduse esindajana kooli hoolekogusse ja osaleb õppenõukogu töös

Maria Hallikäär lisa-aasta klass

Kristo Jakobson 9. klass

Eneli Palgi 9. klass

Jaana Šorina 7. klass

Martin Muul 7. klass

Greete Auu 7. klass

Haiko Punder 5. klass

Kallemäe Koolis tegutseb alates 2015/16 õppeaastast õpilasesindus, mille tegevust reguleerib

,,Kallemäe Kooli õpilasesinduse töökord".

Õpilasesindus seisab selle eest, et õpilase hääl jõuaks kooli juhtkonnani ja õpetajateni. Esindusel on oma juhatus, kuhu kuulub üks õpetaja, kes koordineerib kooskäimisi ja kaks õpilast, kellest üks on protokollija ja teine koordinaatori abi.

Õpilasesindus valib enda liikmete seast esindaja kooli hoolekogusse ning viimane on kaasatud ka õppenõukogu töösse.

NB! Kui Sul on probleem ja Sa ei taha sellest rääkida oma õpetajale, siis võid alati pöörduda ükskõik millise õpilasesinduse liikme poole ja paluda tema abi.

 

Õpilasesindusse kuuluvad 2018/19 õppeaastal järgmised õpilased:

Maret Siim lisa-aasta klass - kuulub õpilasesinduse esindajana kooli hoolekogusse ja osaleb õppenõukogu töös

Maria Hallikäär lisa-aasta klass

Kristo Jakobson 9. klass

Eneli Palgi 9. klass

Jaana Šorina 7. klass

Martin Muul 7. klass

Greete Auu 7. klass

Haiko Punder 5. klass