Rehabilitatsioon


Saaremaa Toetava hariduse Keskuse rehabilitatsioonimeeskond osutab sotsiaalset- ja tööalast rehabilitatsiooni.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni sihtgrupiks on: 
* lapsed kuni 16-eluaastani;
* alaealiste komisjoni otsusel suunatud isikud.

Tööalase rahabilitasiooni sihtgrupiks on:
* 16 - 20 aastased õpilased, kellel on määratud osaline töövõime.

Teenusele registreerimise võimalused:
1) helistades tööpäeviti kell 8.00 - 16.00 telefonil +372 515 3430 (Annaliisa Ratas)
2) saates e-maili aadressil annaliisa.ratas@sthk.edu.ee
3) tulles kohale aadressil Kallemäe küla, Saaremaa vald.

Rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad:
Kaire Kiil (sotsiaaltöö, pedagoogika)

Lembi Ratas (eripedagoogika, sotsiaaltöö)
Annaliisa Ratas (eripedagoogika ja logopeedia)
Liina Heinmets (eripedagoogika ja logopeedia)
Jana Lau (logopeedia)
Eda Põld (eripedagoogika)
Maris Rattasepp (eripedagoogika)
Birgit Toompuu (füsioteraapia)
Dagmar Käärid (füsioteraapia)
Kerli Remmelgas (loovteaapia)
Anneli Tõru (kogemusnõustaja)
Hanna Reek (psühholoogia)
Merike Rüütel (arstiteadus)
Margarita Sikk (õendus)

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise protseduur

Tööalase rehabilitatsiooni osutamise protseduur

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavad teenused

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavad teenused

Teenuste osutamise kohad

Teenuse kasutaja õiguste harta

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise kord Kallemäe Koolis

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise vorm

Rehabilitatsiooniteenuste osutamise leping lapse seadusliku esindajaga

Hinnakiri - tööalase rehabilitatsiooni teenus

Saaremaa Toetava hariduse Keskuse rehabilitatsioonimeeskond osutab sotsiaalset- ja tööalast rehabilitatsiooni.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni sihtgrupiks on: 
* lapsed kuni 16-eluaastani;
* alaealiste komisjoni otsusel suunatud isikud.

Tööalase rahabilitasiooni sihtgrupiks on:
* 16 - 20 aastased õpilased, kellel on määratud osaline töövõime.

Teenusele registreerimise võimalused:
1) helistades tööpäeviti kell 8.00 - 16.00 telefonil +372 515 3430 (Annaliisa Ratas)
2) saates e-maili aadressil annaliisa.ratas@sthk.edu.ee
3) tulles kohale aadressil Kallemäe küla, Saaremaa vald.

Rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad:
Kaire Kiil (sotsiaaltöö, pedagoogika)

Lembi Ratas (eripedagoogika, sotsiaaltöö)
Annaliisa Ratas (eripedagoogika ja logopeedia)
Liina Heinmets (eripedagoogika ja logopeedia)
Jana Lau (logopeedia)
Eda Põld (eripedagoogika)
Maris Rattasepp (eripedagoogika)
Birgit Toompuu (füsioteraapia)
Dagmar Käärid (füsioteraapia)
Kerli Remmelgas (loovteaapia)
Anneli Tõru (kogemusnõustaja)
Hanna Reek (psühholoogia)
Merike Rüütel (arstiteadus)
Margarita Sikk (õendus)

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise protseduur

Tööalase rehabilitatsiooni osutamise protseduur

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavad teenused

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavad teenused

Teenuste osutamise kohad

Teenuse kasutaja õiguste harta

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise kord Kallemäe Koolis

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise vorm

Rehabilitatsiooniteenuste osutamise leping lapse seadusliku esindajaga

Hinnakiri - tööalase rehabilitatsiooni teenus