Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Avaldus Saaremaa Toetava Hariduse Keskusesse tulemiseks

Avaldus pikendatud õppe taotlemiseks

Avaldus lisaõppe taotlemiseks

Avaldus õpilaskodu teenusele saamiseks

Avaldus õpilaskodust teenuselt lahkumiseks

Avaldus pikapäevarühmateenusele saamiseks

Avaldus Saaremaa Toetava Hariduse Keskusesse tulemiseks

Avaldus pikendatud õppe taotlemiseks

Avaldus lisaõppe taotlemiseks

Avaldus õpilaskodu teenusele saamiseks

Avaldus õpilaskodust teenuselt lahkumiseks

Avaldus pikapäevarühmateenusele saamiseks