Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Kallemäe Kooli võetakse vastu  hariduslike erivajadustega koolikohustuslikke õpilasi, kellel on nõustamiskomisjoni otsuse alusel soovitatud õppida põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe, toimetulekuõppe ja hooldusõppe alusel.

Kallemäe kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Kooli vastuvõtmisel esitab lapsevanem/eestkostja/hooldaja avalduse, millele on lisatud:
1) nõustamiskomisjoni otsus;
2) isikut tõendava dokumendi koopia;
3) väljavõte õpilasraamatust;
4) klassitunnistus;
5) iseloomustus või individuaalse arengu jälgimise kaart;
6) tervisekaart;
7) õpilaspileti pilt

 

Lihtsustatud õppekava järgi õppivad õpilased, samuti need toimetuleku õppekava järgi õppivad õpilased, kes vajavad õpilaskodu, õpivad Kallemäel.

 

Toimetuleku- ja hooldusõppekava järgi õppivad õpilased, kes õpilaskodu teenust ei vaja, õpivad Kallemäe Kooli Kuressaare filiaalis.

Kallemäe Kooli võetakse vastu  hariduslike erivajadustega koolikohustuslikke õpilasi, kellel on nõustamiskomisjoni otsuse alusel soovitatud õppida põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe, toimetulekuõppe ja hooldusõppe alusel.

Kallemäe kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Kooli vastuvõtmisel esitab lapsevanem/eestkostja/hooldaja avalduse, millele on lisatud:
1) nõustamiskomisjoni otsus;
2) isikut tõendava dokumendi koopia;
3) väljavõte õpilasraamatust;
4) klassitunnistus;
5) iseloomustus või individuaalse arengu jälgimise kaart;
6) tervisekaart;
7) õpilaspileti pilt

 

Lihtsustatud õppekava järgi õppivad õpilased, samuti need toimetuleku õppekava järgi õppivad õpilased, kes vajavad õpilaskodu, õpivad Kallemäel.

 

Toimetuleku- ja hooldusõppekava järgi õppivad õpilased, kes õpilaskodu teenust ei vaja, õpivad Kallemäe Kooli Kuressaare filiaalis.